മണ്ണാര്‍ക്കാട് : ഡ്രൈവിംഗ്, ലേണേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സുകള്‍ക്കായുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായതോ കഠിനമായതോ ആയ വര്‍ണ്ണാന്ധത ഇല്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടി ഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത സേവ നങ്ങള്‍ക്കായി അപേക്ഷകര്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച ഫോം നമ്പര്‍ കഅ ആണ് ഇനി മുതല്‍ ഉപ യോഗിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകന്റെ കളര്‍വിഷന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഇഷിഹാര ചാര്‍ട്ട് ഉപ യോഗിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീഷണര്‍ സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹന ചട്ടത്തില്‍ വന്ന മാറ്റം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് കളര്‍ വിഷന്‍ ടെസ്റ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.mvd.kerala.gov.in.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!